Dnes je 28.01.2021, svátek má Otýlie

 

Aktuality

Otázky a odpovědi

Co znamená OFMConv za jménem minoritů?

Je to zkratka latinských slov Ordo Fratrum Minorum Conventualium, čili Řád menších bratří konventuálů. Tuto zkratku používají minorité na celém světě. Někdy se můžeme setkat s podobnými zkratkami: OFM (Ordo Fratrum Minorum) pro františkány v hnědých hábitech, nebo OFMCap (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum) - tuto zkratku používají kapucín.
Datum vydání: 15.03.2009
 

Jaké sliby skládají bratři minorité?

Minorité, stejně jako většina řádů na světě, skládají tři sliby: poslušnosti, chudoby a čistoty. Řádové sliby jsou nejen zřeknutím něčeho pro Pána Boha, ale především jeho velkým darem, skrze který se každý řeholník může cele odevzdat svému Stvořiteli.
Datum vydání: 15.03.2009
 

Jak vypadá formace v minoritském řádu a jak dlouho trvá?

Duchovní formace zahrnuje celý řeholníkův život od chvíle vstupu do řádu až do smrti. Zvláště důležitý je ale čas, kdy řeholník rozpoznává své povolání. Toto období zahrnuje tyto etapy: Postulát, noviciát, juniorát.
Datum vydání: 15.03.2009
 

Co je to postulát?

Postulát (prenoviciát) je první etapou řádové formace. V české Provincii sv. Cyrila a Metoděje trvá rok. Během této doby, kdy kandidáti do řádu žijí ve společenství, mají příležitost poznat řeholní život. Postulát jim má ulehčit postupný přechod ze života světského do řeholního života. Má za cíl prozkoumat povolání kandidátů, stupeň vyzrálosti jak lidské tak i křesťanské. 
Datum vydání: 15.03.2009
 

Co je to noviciát?

Po ukončení postulátu kandidáti začínají druhou etapu řeholního života - noviciát. V této době pod vedením novicmistra mají novicové rozpoznávat svá povolání a připravovat se ke složení řeholních slibů. Během jednoho roku se seznamují s řeholí řádu, konstitucemi, zvyky a pravidly řeholního života. Jsou vedeni k modlitbě, k práci nad sebou samým a k tomu, aby se učili zachovávat evangelijní rady. 

Noviciát je časem, kdy se novicové zamýšlejí nad svým povoláním. Velmi omezeny jsou kontakty s vnějším světem. Po ukončení noviciátu kandidáti skládají první řeholní sliby na dobu jednoho roku.

Datum vydání: 15.03.2009
 

Co je to juniorát?

Po ukončení noviciátu a složení prvních řeholních slibů začíná další část řádové formace - juniorát. Cílem je pokračování a prohlubování formace, která začala v noviciátu. Někteří z bratrů odcházejí do semináře, kde se studiem připravují ke kněžství. Během této doby bratři prohlubují své znalosti Písma svatého, teologie a františkánské spirituality. Poznávají také různé druhy práce. Stále více dozrávají a připravují se ke konečnému rozhodnutí přijmout františkánský způsob života a složit věčné sliby. Juniorát trvá několik let (nejvíce devět).
Datum vydání: 15.03.2009
 

Co je to řeholní profese?

Řeholní profese je veřejný závazekřeholníka zachovávat tři evangelijní rady: čistoty, poslušnosti, chudoby.
Datum vydání: 15.03.2009
 

Co je to řádová provincie?

Řádová provincie je jednotka řádové administrativy, která zahrnuje řeholní domy na určitém území. V jejím čele stojí provinciál. V České republice existuje jedna provincie sv. Cyrila a Metoděje.
Datum vydání: 15.03.2009
 

Ze světa